แสดง 81 ถึง 100 จาก 371 ผลลัพธ์
ลำดับเรื่องลงวันที่
81คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566) 2 (45/2566)30 มิถุนายน 2566
82คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566) 5 (35/2566)2 พฤษภาคม 2566
83คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566) 4 (34/2566)1 พฤษภาคม 2566
84คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566) 3 (33/2566)30 เมษายน 2566
85คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566) 2 (32/2566)29 เมษายน 2566
86คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566) 1 (31/2566)28 เมษายน 2566
87คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) 6 (29/2566)28 กุมภาพันธ์ 2566
88คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566) 5 (29/2566)27 กุมภาพันธ์ 2566
89คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566) 4 (28/2566)26 กุมภาพันธ์ 2566
90ลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2566) 3 (27/2566)25 กุมภาพันธ์ 2566
91คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2566) 2 (26/2566)24 กุมภาพันธ์ 2566
92คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2566) 1 (25/2566)23 กุมภาพันธ์ 2566
93ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566) 13 (24/2566)30 มกราคม 2566
94ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566) 12 (23/2566)29 มกราคม 2566
95ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566) 11 (22/2566)28 มกราคม 2566
96ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566) 10 (21/2566)27 มกราคม 2566
97ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566) 8 (19/2566)25 มกราคม 2566
98ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566) 9 (20/2566)25 มกราคม 2566
99ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-25 มกราคม 2566) 7 (18/2566)24 มกราคม 2566
100ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-25 มกราคม 2566) 6 (17/2566)23 มกราคม 2566
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้