แสดง 61 ถึง 80 จาก 371 ผลลัพธ์
ลำดับเรื่องลงวันที่
61ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2566) 7 (55/2566)12 พฤศจิกายน 2566
62ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2566) 6 (54/2566)12 พฤศจิกายน 2566
63ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก(มีผลกระทบช่วงวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566) 5 (53/2566)11 พฤศจิกายน 2566
64ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566) 4 (52/2566)11 พฤศจิกายน 2566
65ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566) 3 (51/2566)10 พฤศจิกายน 2566
66ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566) 2 (50/2566)10 พฤศจิกายน 2566
67ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2566) 1 (49/2566)9 พฤศจิกายน 2566
68คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566) 5 (48/2566)2 สิงหาคม 2566
69คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 1-3 สิงหาคม 2566) 4 (47/2566)1 สิงหาคม 2566
70คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566) (46/2566)31 กรกฎาคม 2566
71คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566) 1 (44/2566)29 กรกฎาคม 2566
72ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566) 8 (43/2566)20 กรกฎาคม 2566
73ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566) 7 (42/2566)19 กรกฎาคม 2566
74ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566) 6 (41/2566)18 กรกฎาคม 2566
75ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566) 5 (40/2566)17 กรกฎาคม 2566
76ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2566) 4 (39/2566)16 กรกฎาคม 2566
77ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2566) 3 (38/2566)16 กรกฎาคม 2566
78ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2566) 2 (37/2566)15 กรกฎาคม 2566
79ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบช่วงวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2566) 1 (36/2566)14 กรกฎาคม 2566
80คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566) 2 (45/2566)30 มิถุนายน 2566
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้