ส่วนตรวจอากาศการบิน

นายนเรศ จันทนา
รักษาการผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน

นางศิริลักษณ์ มีขำ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวนิอีฟวา หะยีนิมะ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายสรศักดิ์ วิโรจนานุรักษ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายกิตติพงษ์ จงวนาพิทักษ์กุล
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

antalya escort bayan bursa escort bayan konya escort bayan eskisehir escort bayan sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan kocaeli escort bayan mugla escort bayan sakarya escort bayan tekirdag escort bayan
izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort