ส่วนตรวจอากาศการบิน

นายสมภพ วิสุทธิศิริ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน

นายนเรศ จันทนา
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวนิอีฟวา หะยีนิมะ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายกิตติพงษ์ จงวนาพิทักษ์กุล
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายณัฐนันท์ รักษายศ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นางสาวชนชญาน์ บุญมณี
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นางสาวกนกอร วงษารัตน์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com