ส่วนตรวจอากาศการบิน

นายนเรศ จันทนา
ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวนิอีฟวา หะยีนิมะ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายณัฐนันท์ รักษายศ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นางสาวชนชญาน์ บุญมณี
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นางสาวกนกอร วงษารัตน์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้