สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 35.4 °ซ ที่ ท่าอากาศยานกระบี่ จ.กระบี่
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 18.7 °ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 35.0 มม. ที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส


************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 16 ม.ค. 65 = 91.6 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 16 ม.ค. 65 = 86.6 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1760.0 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 16 ม.ค. 65 = 109.2 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2174.5 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 16 ม.ค. 65 = 20.2 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1443.6 มม.