สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้

ประจำวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ : วัดได้ 35.4 °ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้: วัดได้ 23.5 °ซ ที่ อ.เมือง จ.ตรัง

ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 68.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.สงขลา*******************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 7 มิ.ย.66 = 698.5 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 7 มิ.ย.66 = 418.8 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1760.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 7 มิ.ย.66 = 658.1 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2174.5 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 7 มิ.ย.66 = 397.5 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1433.6 มิลลิเมตร


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet