สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 35.7 °ซ. ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 20.8 °ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
และอ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 7.5 มม. ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร


************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 21 ม.ค. 63 = 1.1 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2066.7 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 21 ม.ค. 63 = 0.6 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1726.3 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 21 ม.ค. 63 = 0.6 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2012.8 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 21 ม.ค. 63 = 0.0 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1544.8 มม.