สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 33.4 ซ. ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 15.1 ํซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 14.0 มม. ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส


****************************


ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 10 ธ.ค. 62 = 1319.1 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 10 ธ.ค. 62 = 1339.0 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 10 ธ.ค. 62 = 1743.2 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 10 ธ.ค. 62 = 1251.7 มม.