สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 34.6 °ซ ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้: วัดได้ 21.2 °ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 60.0 มม. ที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

*******************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 9 ธ.ค. 66 = 2201.1 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 9 ธ.ค. 66 = 1821.4
มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1760.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 9 ธ.ค. 66 = 2177.7 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2167.5 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 9 ธ.ค. 66 = 1461.3 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1433.6 มิลลิเมตร


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้