สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 36.8 ํซ. ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 22.1 ํซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 43.7 มม. ที่ อ.จุฬาภรณ์
จ.นครศรีธรรมราช


****************************


ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 22 ต.ค. 62 = 981.4 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 22 ต.ค. 62 = 1026.6 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 22 ต.ค. 62 = 1277.0 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 22 ต.ค. 62 = 981.7 มม.