สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 40.1 °ซ ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้: วัดได้ 23.3 °ซ ที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
และ อ.เมือง จ.นราธิวาส


ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ : วัดได้ 43.2 มิลลิเมตร ที่ อ.เมือง จ.สตูล*******************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 17 เม.ย. 67= 99.7 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาการบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 17 เม.ย. 67 = 79.4
มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1760.0 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 17 เม.ย. 67 = 131.2 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2168.7 มิลลิเมตร

สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 17 เม.ย. 67 = 59.6 มิลลิเมตร
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1433.6 มิลลิเมตร


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้