สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 34.7 °ซ ที่ อ.หัวหิน และ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 23.0 °ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 111.7 มม. ที่ อ.เมือง จ.สตูล


************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 23 มิ.ย. 65 = 854.0 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2245.0 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 23 มิ.ย. 65 = 892.4 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1760.0 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 23 มิ.ย. 65 = 1164.4 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2174.5 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 23 มิ.ย. 65 = 797.4 มม.
ค่าปกติ 30 ปี (1991-2020) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1443.6 มม.
casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com