สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2562


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 35.0 ํซ. ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 22.3 ํซ. ที่ ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 97.2 มม. ที่ อ.เมือง จ.ระนอง


****************************


ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 14 ก.ย. 62 = 739.7 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 14 ก.ย. 62 = 756.4 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 14 ก.ย. 62 = 805.6 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ถึง 14 ก.ย. 62 = 761.2 มม.