สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้
ประจำวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563


อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 39.5 °ซ. ที่ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ วัดได้ 21.6 °ซ. ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนี้ วัดได้ 21.0 มม. ที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี


************************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 28 มี.ค. 63 = 72.9 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2066.7 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 28 มี.ค. 63 = 46.6 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1726.3 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 28 มี.ค. 63 = 53.1 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 2012.8 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 ถึง 28 มี.ค. 63 = 49.1 มม.
ค่าปกติ 30 ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย = 1544.8 มม.
antalya escort bayan bursa escort bayan konya escort bayan eskisehir escort bayan sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan kocaeli escort bayan mugla escort bayan sakarya escort bayan tekirdag escort bayan
izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort