ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

นายณรงค์พล ทองสังข์
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

นายรพีภูมิพัฒน์ เสมอภพ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com