ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

-ว่าง-
ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายณรงค์พล ทองสังข์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายรพีภูมิพัฒน์ เสมอภพ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

antalya escort bayan bursa escort bayan konya escort bayan eskisehir escort bayan sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan kocaeli escort bayan mugla escort bayan sakarya escort bayan tekirdag escort bayan
izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort