ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

นายโชคชัย ชุมนุ้ย
ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน

-ว่าง-
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

นายณรงค์พล ทองสังข์
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

นายรพีภูมิพัฒน์ เสมอภพ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายธิติพล ศรีไตรรัตน์
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้