วันนี้ 10 ธันวาคม 2565 สำหรับพิมพ์

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ประจำวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565

ตั้งแต่เวลา 12.00 น.วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น.วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ทางตอนล่างของภาค

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังปานกลาง
ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศมาเลเซียตอนบน

ยังคงส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง

[รายละเอียดตามประกาศศูนย์ ฯ ฉบับที่ 6 (74/2565)]

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนล่างของภาค

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้