วันนี้ 17 มกราคม 2565 สำหรับพิมพ์

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ประจำวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 12.00 น.วันนี้ ถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง

บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีฝนบางพื้นที่

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป : มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา : มีเมฆบางส่วนกับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด