ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจินนา กันตาโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุรี แซ่จุง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปัตมาพร บุญสนอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายโชคชัย ขุนสะดับ
พนักงานขับรถ

casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com