ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นายปวริศวร เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นางสาวพณธร เรณุมาศ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นายอนุชา ทิ้งอีด
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายศิริชัย ผึ้งสีใส
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นายอนุวา มะนุ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

antalya escort bayan bursa escort bayan konya escort bayan eskisehir escort bayan sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan kocaeli escort bayan mugla escort bayan sakarya escort bayan tekirdag escort bayan
izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort