ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นายปวริศวร เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นางสาวพณธร เรณุมาศ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นายนิติธร เวชสิทธิ์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

ยุสรอ อูมา
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

-ว่าง-
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com