ส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นายณัทพล ไชยทอง
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ

นางสาวพณธร เรณุมาศ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน

นางสาวอมรรัตน์ อิตุพร
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นางสาวกนิษฐา โกศัลวิตร์
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

นางสาวพิมพ์มาดา ชุมน้อย
เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้