แสดง 21 ถึง 40 จาก 371 ผลลัพธ์
ลำดับเรื่องลงวันที่
21คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 16 (95/2566)26 ธันวาคม 2566
22คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 15 (94/2566)25 ธันวาคม 2566
23คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ ๒5-๒6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 14 (93/2566)25 ธันวาคม 2566
24คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 13 (92/2566)24 ธันวาคม 2566
25คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 12 (91/2566)24 ธันวาคม 2566
26คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 23-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 11 (90/2566)23 ธันวาคม 2566
27คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 23-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 10 (89/2566)23 ธันวาคม 2566
28คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 9 (88/2566)22 ธันวาคม 2566
29คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 8 (87/2566)22 ธันวาคม 2566
30คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 7 (86/2566)21 ธันวาคม 2566
31คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ ๒๒-๒6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 6 (85/2566)21 ธันวาคม 2566
32คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 5 (84/2566)20 ธันวาคม 2566
33คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ในช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 4 (83/2566)20 ธันวาคม 2566
34คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ช่วงวันที่ 22-25 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 3 (82/2566)19 ธันวาคม 2566
35คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ในช่วงวันที่ 22-25 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 2 (81/2566)19 ธันวาคม 2566
36คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 1 (80/2566)18 ธันวาคม 2566
37ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) 7 (79/2566)27 พฤศจิกายน 2566
38ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566) 6 (78/2566)26 พฤศจิกายน 2566
39ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566) 5 (77/2566)26 พฤศจิกายน 2566
40ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง (มีผลกระทบช่วงวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566) 4 (76/2566)25 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้