รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ไม่ระบุ เมฆเต็มท้องฟ้า 30.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าแลบ 26.2 0.0
หัวหิน ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 28.9 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 29.0 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 27.0 1.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าแลบ 26.2 2.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.0 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 28.0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.6 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 23.8 8.6
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 25.0 14.6
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.5 12.4
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.5 23.4
พัทลุง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 25.7 0.0
สงขลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.5 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.5 70.4
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.1 45.4
สะเดา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 24.7 51.2
ปัตตานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก 24.8 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆมาก 27.0 0.0
ยะลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.5 0.0
ระนอง ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.2 11.8
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 25.6 25.6
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.1 0.2
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 27.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 23.8 18.8
เกาะลันตา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฝนตกต่อเนื่อง 23.6 5.9
ตรัง ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.2 16.1
สตูล ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 25.0 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 21 กันยายน 2566

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 34.4 23.4 18.1
เกษตรหนองพลับ 36.1 23.4 0.0
หัวหิน 33.5 25.7 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 34.5 25.0 0.0
ชุมพร 34.9 25.5 1.3
เกษตรสวี 35.0 25.0 11.0
สุราษฎร์ธานี 34.4 25.0 0.0
เกาะสมุย 32.8 25.0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.2 24.8 0.9
อุทกพระแสง 33.3 24.0 0.0
นครศรีธรรมราช 34.0 25.2 0.1
เกษตรนครศรีธรรมราช 34.0 24.9 0.0
อุทกฉวาง 32.8 24.8 5.4
พัทลุง 33.9 25.0 0.0
สงขลา 33.9 25.5
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 33.8 23.9 0.0
คอหงส์ 33.9 24.8 0.0
สะเดา 34.4 23.9 0.0
ปัตตานี 32.4 25.0 0.0
นราธิวาส 33.2 24.5 0.4
ยะลา 32.9 24.2 0.0
ระนอง 32.2 24.5 20.5
ตะกั่วป่า 32.6 24.7 1.8
ภูเก็ต 34.9 27.3 0.4
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.4 25.9
ท่าอากาศยานกระบี่ 33.9 - 23.4
เกาะลันตา 32.7 25.1 1.2
ตรัง 33.2 24.5 16.5
สตูล 33.3 23.9 50.4
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้