รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ไม่ระบุ เมฆบางส่วน 29.0 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 31.3 0.0
หัวหิน ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวแห้ง 29.6 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวแห้ง 32.6 0.0
ชุมพร ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 30.8 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวแห้ง 31.5 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 30.5 0.0
เกาะสมุย ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 31.0 0.0
อุทกพระแสง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 32.0 0.0
นครศรีธรรมราช ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก 28.4 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆบางส่วน 31.8 0.0
พัทลุง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 30.2 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 30.5 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 30.1 0.0
คอหงส์ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.5 0.0
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆมาก 31.0 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 31.5 0.0
นราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆมาก 28.5 0.0
ยะลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 28.8 0.0
ระนอง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 32.5 0.0
ตะกั่วป่า ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง 31.5 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 33.0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง 31.9 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 33.2 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 33.9 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง 32.0 0.0
สตูล ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 32.0 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 17 มกราคม 2565

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 30.5 21.0 0.0
เกษตรหนองพลับ 32.0 18.7 0.0
หัวหิน 29.9 22.4 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 32.0 20.7 0.0
ชุมพร 32.2 22.6 0.0
เกษตรสวี 31.5 22.0 0.0
สุราษฎร์ธานี 31.6 21.0 0.0
เกาะสมุย 28.7 25.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 31.8 20.6 0.0
อุทกพระแสง 33.7 19.3 0.0
นครศรีธรรมราช 30.3 21.3 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 31.2 21.6 0.0
อุทกฉวาง 33.5 19.4 0.0
พัทลุง 30.8 23.0 0.0
สงขลา 30.6 26.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 31.9 21.1 0.0
คอหงส์ 31.5 24.1 0.0
สะเดา 31.8 22.5 0.0
ปัตตานี 32.3 23.5 0.0
นราธิวาส 29.9 21.7 23.4
ยะลา 32.1 23.2 0.0
ระนอง 33.0 21.3 0.0
ตะกั่วป่า 33.4 22.8 0.0
ภูเก็ต 35.2 24.7 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.5 22.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 35.4 - 0.0
เกาะลันตา 35.1 24.2 0.0
ตรัง 33.0 24.1 0.0
สตูล 34.2 24.0 0.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้