รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
เกษตรหนองพลับ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
หัวหิน ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ชุมพร ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
เกษตรสวี ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
สุราษฎร์ธานี ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
เกาะสมุย ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
อุทกพระแสง ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
นครศรีธรรมราช ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
อุทกฉวาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
พัทลุง ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
สงขลา ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
คอหงส์ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
สะเดา ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ปัตตานี ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
นราธิวาส ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ยะลา ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ระนอง ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ตะกั่วป่า ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ภูเก็ต ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
เกาะลันตา ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
ตรัง ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
สตูล ไม่ระบุ ไม่ระบุ 0 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 23 มกราคม 2563

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 32.8
เกษตรหนองพลับ 34.4
หัวหิน 31.7
ประจวบคีรีขันธ์ 33.3
ชุมพร 31.7
เกษตรสวี 32.2
สุราษฎร์ธานี 33.7
เกาะสมุย 29.3
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.2
อุทกพระแสง 34.5
นครศรีธรรมราช 31.5
เกษตรนครศรีธรรมราช 32.0
อุทกฉวาง 34.7
พัทลุง 31.7
สงขลา 31.6
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 33.3
คอหงส์ 31.8
สะเดา 32.7
ปัตตานี 32.7
นราธิวาส 30.0
ยะลา 32.8
ระนอง 33.7
ตะกั่วป่า 32.8
ภูเก็ต 35.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 34.5
ท่าอากาศยานกระบี่ 34.7
เกาะลันตา 35.7
ตรัง 33.9
สตูล 34.6
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้