รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี n/a เมฆบางส่วน 32.0 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 33.7 0.0
หัวหิน ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวแห้ง 32.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.8 4.0
ชุมพร ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 32.0 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 32.1 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 33.5 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 29.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 33.1 0.0
อุทกพระแสง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 35.1 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 32.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 32.5 0.0
อุทกฉวาง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.7 0.0
พัทลุง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 31.9 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง 32.0 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังแรง เมฆเป็นส่วนมาก 34.3 0.0
คอหงส์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 33.0 0.0
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.5 0.0
ปัตตานี ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 32.9 0.0
นราธิวาส ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 32.3 0.0
ยะลา ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง 34.6 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.0 0.0
ตะกั่วป่า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 32.0 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 36.3 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 35.0 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 35.3 0.0
เกาะลันตา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 33.7 0.0
ตรัง ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง 35.1 0.0
สตูล ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 36.3 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 32.3 22.6 0.0
เกษตรหนองพลับ 35.1 22.9 0.0
หัวหิน 32.4 25.8 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 36.5 24.4 0.0
ชุมพร 32.5 25.8 0.0
เกษตรสวี 32.6 23.0 0.8
สุราษฎร์ธานี 34.2 23.0 0.0
เกาะสมุย 30.0 27.9 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 34.0 24.3 0.0
อุทกพระแสง 36.8 21.6 0.0
นครศรีธรรมราช 32.2 24.4 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 33.2 23.1 0.0
อุทกฉวาง 36.0 22.0 0.0
พัทลุง 32.4 27.2 0.0
สงขลา 32.7 26.9 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 34.5 23.2 0.0
คอหงส์ 32.6 24.6 0.0
สะเดา 34.9 23.1 0.0
ปัตตานี 34.6 23.6 0.0
นราธิวาส 32.7 23.7 1.0
ยะลา 35.5 24.3 0.0
ระนอง 34.0 24.1
ตะกั่วป่า 35.6 22.2 0.0
ภูเก็ต 38.5 27.4 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 36.0 25.9 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 36.5 - 0.0
เกาะลันตา 35.6 24.8 0.0
ตรัง 35.5 24.3 0.0
สตูล 36.3 25.5 0.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้