รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ไม่ระบุ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 31.6 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวแห้ง 36.5 0.0
หัวหิน ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 32.5 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน 34.5 0.0
ชุมพร ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวแห้ง 34.6 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวแห้ง 34.4 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 35.5 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 30.3 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 34.8 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆบางส่วน 34.5 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 33.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 34.0 0.0
อุทกฉวาง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 35.4 0.0
พัทลุง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 33.0 0.0
สงขลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 31.2 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 35.6 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 32.7 0.0
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 35.5 0.0
ปัตตานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 33.3 0.0
นราธิวาส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 32.2 0.0
ยะลา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 35.0 0.0
ระนอง ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 34.0 0.0
ตะกั่วป่า ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 33.3 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆบางส่วน 37.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 33.2 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 36.9 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 33.7 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 35.0 0.0
สตูล ลมตะวันตกเฉียงใต้ / ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 33.9 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 24 มีนาคม 2566

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 32.6 25.8 0.0
เกษตรหนองพลับ 38.0 22.5 0.0
หัวหิน 32.6 25.5 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 34.0 24.0 0.0
ชุมพร 34.6 24.8 0.0
เกษตรสวี 35.4 22.5 0.0
สุราษฎร์ธานี 35.6 23.5 0.0
เกาะสมุย 30.3 25.4 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 35.0 23.4 0.0
อุทกพระแสง 37.0 23.3 0.0
นครศรีธรรมราช 33.0 25.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 33.6 24.4 0.0
อุทกฉวาง 37.0 24.8 0.0
พัทลุง 33.2 25.6 0.0
สงขลา 31.6 25.4 0.5
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 34.5 22.8
คอหงส์ 33.2 24.0 0.0
สะเดา 35.2 23.6 0.0
ปัตตานี 32.9 24.0 0.0
นราธิวาส 31.3 24.4 0.0
ยะลา 35.0 23.5 2.3
ระนอง 35.5 24.5 0.0
ตะกั่วป่า 34.5 25.4 0.0
ภูเก็ต 35.2 27.8 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 33.1 25.6 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 37.5 - 0.0
เกาะลันตา 37.5 24.3 0.0
ตรัง 37.0 25.1 1.8
สตูล 34.2 24.5 1.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com