รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 32.4 2.3
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 30.5 0.0
หัวหิน ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.9 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 29.0 0.6
ชุมพร ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.7 20.5
เกษตรสวี ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 26.0 9.6
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 27.0 1.2
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆมาก / มีฝนตกต่อเนื่อง 27.2 0.3
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตก 26.7 0.8
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 29.5 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 31.0 0.4
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 31.4
อุทกฉวาง ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฝนตกระยะไกล 29.7 0.0
พัทลุง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 24.6 5.0
สงขลา ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนฟ้าคะนอง 24.1 12.1
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 23.9 2.8
คอหงส์ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตก 23.0 18.8
สะเดา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 28.9 1.4
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนฟ้าคะนอง 25.2 5.2
นราธิวาส ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนฟ้าคะนอง 23.5 17.9
ยะลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.8 1.6
ระนอง ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 24.9 64.5
ตะกั่วป่า ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.0 1.0
ภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 30.8 0.2
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.9 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.2 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า 29.0 10.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.8 6.0
สตูล ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.5 3.3
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 15 กันยายน 2562

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 33.6 25.0 0.2
เกษตรหนองพลับ 32.7 23.8 40.5
หัวหิน 32.6 25.6 11.0
ประจวบคีรีขันธ์ 30.7 25.5 0.0
ชุมพร 30.0 23.3 25.8
เกษตรสวี 28.7 23.5 23.2
สุราษฎร์ธานี 30.7 22.5 14.0
เกาะสมุย 30.3 23.7 20.1
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 31.7 23.0 17.1
อุทกพระแสง 32.5 22.9 10.2
นครศรีธรรมราช 34.0 23.6 4.8
เกษตรนครศรีธรรมราช 34.0 23.6 22.0
อุทกฉวาง 32.0 22.8 14.1
พัทลุง 35.0 24.0 2.0
สงขลา 32.3 25.2 1.5
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 31.7 23.6
คอหงส์ 31.1 24.2 14.2
สะเดา 31.9 22.4 7.6
ปัตตานี 32.7 24.0 5.9
นราธิวาส 34.2 - 7.1
ยะลา 32.6 23.6 9.5
ระนอง 27.5 23.4 97.2
ตะกั่วป่า 30.5 23.1 25.8
ภูเก็ต 32.0 24.2 20.8
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.0 23.2 24.1
ท่าอากาศยานกระบี่ 31.7 22.3 15.2
เกาะลันตา 30.6 24.5 47.8
ตรัง 31.9 23.3 16.0
สตูล 30.5 23.2 13.1
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้