รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ลมเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 28.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.2 0.0
หัวหิน ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 28.4 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 28.0 0.0
ชุมพร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนฟ้าคะนอง 26.4 1.2
เกษตรสวี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าคะนอง 28.5 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 30.3 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 29.2 0.2
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.5 4.7
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.9 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆมาก / มีฝนฟ้าคะนอง 28.4 0.9
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 27.9 1.1
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.2 0.0
พัทลุง ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 26.3 0.0
สงขลา ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 28.8 17.2
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 27.2 0.0
คอหงส์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.1 10.2
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 27.0 0.0
ปัตตานี ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 25.0 3.4
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.0 5.3
ยะลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 25.5 5.3
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.0 0.0
ตะกั่วป่า ลมตะวันตก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 30.5 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆบางส่วน 31.0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 31.0 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.0 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.3 0.0
ตรัง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 28.1 0.0
สตูล ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.7 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 30.4 24.7 5.2
เกษตรหนองพลับ 28.1 23.0 9.8
หัวหิน 29.9 24.9 8.9
ประจวบคีรีขันธ์ 27.6 23.5 125.9
ชุมพร 30.4 23.7 18.6
เกษตรสวี 30.2 24.0 29.6
สุราษฎร์ธานี 32.4 23.8 0.0
เกาะสมุย 30.4 26.2 0.7
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.2 23.2
อุทกพระแสง 34.0 23.1 0.0
นครศรีธรรมราช 31.8 24.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 32.2 24.1 2.0
อุทกฉวาง 33.3 23.5 34.0
พัทลุง 31.8 25.0 2.3
สงขลา 30.8 25.9
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 32.5 23.0 0.0
คอหงส์ 32.1 24.2 0.0
สะเดา 33.0 23.0 0.0
ปัตตานี 33.1 24.7 0.5
นราธิวาส 32.8 - 1.8
ยะลา 32.8 23.5 0.0
ระนอง 33.2 24.5 0.0
ตะกั่วป่า 32.2 23.7 0.0
ภูเก็ต 34.1 25.8 5.8
ท่าอากาศยานภูเก็ต 33.2 22.2 51.2
ท่าอากาศยานกระบี่ 33.9 23.2 0.0
เกาะลันตา 32.0 24.8 0.0
ตรัง 33.5 24.3 0.0
สตูล 33.2 23.8 19.2
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้