รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 32.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 30.3 0.0
หัวหิน ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 33.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า 31.1 0.0
ชุมพร ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.7 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 29.8 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.0 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.8 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 30.2 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆมาก 28.8 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.6 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.0 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆบางส่วน 30.2 0.0
พัทลุง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.8 0.0
สงขลา ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆมาก 30.4 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 29.7 0.0
คอหงส์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.8 0.0
สะเดา ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 30.6 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆมาก 30.0 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 28.5 0.0
ยะลา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 28.5 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.9 8.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 25.4 3.6
ภูเก็ต ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนฟ้าคะนอง 26.8 2.8
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.0 26.3
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 28.7 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 25.7 6.0
ตรัง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.8 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.0 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 34.8 27.5
เกษตรหนองพลับ 33.5 23.7 0.0
หัวหิน 34.8 25.9 1.7
ประจวบคีรีขันธ์ 32.6 25.2 0.9
ชุมพร 31.3 24.8 5.2
เกษตรสวี 31.5 24.3 4.6
สุราษฎร์ธานี 34.4 22.8 1.8
เกาะสมุย 34.0 24.7 22.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.0 22.5 9.2
อุทกพระแสง 32.1 22.3 25.0
นครศรีธรรมราช 34.6 23.7 7.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 33.8 22.8 2.2
อุทกฉวาง 32.5 22.5 4.5
พัทลุง 33.4 23.6 1.1
สงขลา 34.1 24.9 0.3
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 32.7 23.1 1.6
คอหงส์ 33.4 24.3 0.0
สะเดา 33.2 22.5 0.0
ปัตตานี 34.5 24.5 0.0
นราธิวาส 33.0 - 0.0
ยะลา 34.3 23.8 0.0
ระนอง 30.0 24.8 70.3
ตะกั่วป่า 32.3 22.4 31.3
ภูเก็ต 31.5 23.2 43.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.1 20.9 34.4
ท่าอากาศยานกระบี่ 30.1 21.7 20.3
เกาะลันตา 30.2 23.8 14.8
ตรัง 31.3 22.9 39.7
สตูล 32.0 23.5 0.4
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้