รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆบางส่วน 30.0 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
หัวหิน ลมสงบ ท้องฟ้าแจ่มใส 28.8 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 28.8 0.0
ชุมพร ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.0 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆบางส่วน 28.0 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆบางส่วน 28.1 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 28.2 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆบางส่วน 24.8 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน 27.2 0.5
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน 26.5 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 27.5 0.0
พัทลุง ลมสงบ ท้องฟ้าแจ่มใส 27.8 0.0
สงขลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 28.3 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 28.3 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆบางส่วน 28.3 0.0
สะเดา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 27.8 0.0
ปัตตานี ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 27.0 0.0
นราธิวาส ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 27.2 0.0
ยะลา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
ระนอง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 28.5 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง 28.5 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 30.0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 30.0 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 26.6 0.4
เกาะลันตา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 29.7 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 29.0 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 26.5 12.2
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 29 มีนาคม 2563

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 35.9 27.5 0.0
เกษตรหนองพลับ 38.1 22.0 0.0
หัวหิน 33.6 25.6 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 35.7 25.5 0.0
ชุมพร 34.6 24.5 0.0
เกษตรสวี 35.0 23.0 0.0
สุราษฎร์ธานี 38.4 23.7 0.0
เกาะสมุย 31.1 27.2 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 36.4 23.1 0.0
อุทกพระแสง 39.5 23.6 0.0
นครศรีธรรมราช 35.2 24.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 35.3 23.5 0.0
อุทกฉวาง 38.2 24.0 0.0
พัทลุง 34.3 24.8 0.0
สงขลา 32.3 25.7 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 36.9 21.6 0.0
คอหงส์ 35.2 24.4 0.0
สะเดา 37.7 22.3 0.0
ปัตตานี 34.5 24.3 0.0
นราธิวาส 32.7 - 0.0
ยะลา 37.3 23.8 0.0
ระนอง 35.3 24.5 0.0
ตะกั่วป่า 34.8 26.0 0.0
ภูเก็ต 36.2 27.9 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 33.0 24.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 38.0 23.5 0.0
เกาะลันตา 33.9 25.3 0.0
ตรัง 39.0 24.8 0.0
สตูล 36.4 24.0 5.8
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
antalya escort bayan bursa escort bayan konya escort bayan eskisehir escort bayan sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan kocaeli escort bayan mugla escort bayan sakarya escort bayan tekirdag escort bayan
izmir escort Escort

kars escort mus escort bitlis escort