รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี n/a เมฆบางส่วน 33.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 34.5 0.0
หัวหิน ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.3 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 34.8 0.0
ชุมพร ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 35.1 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.4 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 37.0 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 35.3 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 36.2 0.0
อุทกพระแสง ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 34.6 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 35.5 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 35.2 0.0
อุทกฉวาง ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 35.0 0.0
พัทลุง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 35.4 0.0
สงขลา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 33.6 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมแปรปรวน / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.0 0.0
คอหงส์ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 34.8 0.0
สะเดา ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 36.4 0.0
ปัตตานี ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 33.0 0.0
นราธิวาส ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 33.6 0.0
ยะลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก 36.5 0.0
ระนอง ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 33.2 0.0
ตะกั่วป่า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน 32.2 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันตก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง 34.7 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 33.0 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.8 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆบางส่วน 31.8 0.0
ตรัง ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.3 0.0
สตูล ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 34.0 0.0
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 36.5 26.2 0.3
เกษตรหนองพลับ 32.2 24.9 0.0
หัวหิน 35.2 27.6 0.3
ประจวบคีรีขันธ์ 34.0 26.5 0.4
ชุมพร 33.4 26.2 0.0
เกษตรสวี 33.5 25.7 0.2
สุราษฎร์ธานี 38.0 25.5 0.0
เกาะสมุย 36.4 27.8 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 36.9 25.1 3.4
อุทกพระแสง 35.9 23.4 0.9
นครศรีธรรมราช 36.5 25.5 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 36.2 25.5 0.0
อุทกฉวาง 36.1 24.7 0.0
พัทลุง 37.0 27.7 0.0
สงขลา 35.4 27.5 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 36.6 23.2 0.0
คอหงส์ 36.5 25.3 0.0
สะเดา 37.0 22.5 0.0
ปัตตานี 36.0 24.6 0.0
นราธิวาส 34.8 24.9 0.0
ยะลา 38.3 24.5 0.0
ระนอง 32.9 25.2 2.7
ตะกั่วป่า 33.0 26.0 2.3
ภูเก็ต 36.0 27.1 0.5
ท่าอากาศยานภูเก็ต 33.9 28.0 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 35.2 - 0.0
เกาะลันตา 32.9 24.8 0.0
ตรัง 35.4 25.0 0.0
สตูล 35.7 25.0 0.0
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้