รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

สถานี ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) *ปริมาณฝนสะสม
เพชรบุรี n/a เมฆบางส่วน 32.4 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 31.5 0.0
หัวหิน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 30.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวแห้ง 31.6 0.0
ชุมพร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 29.9 0.0
เกษตรสวี ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 29.6 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 27.1 0.2
เกาะสมุย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 27.7 8.1
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.8 4.0
อุทกพระแสง ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฝนตกต่อเนื่อง 26.5 7.4
นครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.5 4.1
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 29.1 0.4
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.4 4.0
พัทลุง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.1 0.0
สงขลา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 26.2 3.7
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.9 3.6
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 26.3 9.6
สะเดา ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า 28.1 1.9
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 27.4 0.7
นราธิวาส ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.1 8.6
ยะลา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 26.5 0.5
ระนอง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า 27.2 0.1
ตะกั่วป่า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า 29.0 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 30.0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.7 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก 31.5 0.0
เกาะลันตา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก 29.1 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆมาก 29.3 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆมาก 29.5 2.6
*ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 10 ธันวาคม 2565

สถานี อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ (°c) อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ (°c) **ฝนสะสมวานนี้
เพชรบุรี 32.1 23.7 0.0
เกษตรหนองพลับ 31.8 21.8 0.0
หัวหิน 30.9 25.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 32.0 22.5 0.0
ชุมพร 30.3 23.0 0.0
เกษตรสวี 28.4 22.8 0.0
สุราษฎร์ธานี 28.0 23.4 3.0
เกาะสมุย 27.5 23.2 25.9
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 27.7 23.3 7.0
อุทกพระแสง 27.6 23.2 25.6
นครศรีธรรมราช 28.9 23.8 6.6
เกษตรนครศรีธรรมราช 27.7 24.1 9.1
อุทกฉวาง 27.6 23.8 3.8
พัทลุง 26.0 23.4 15.2
สงขลา 24.8 23.0 64.2
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 23.9 22.5 34.2
คอหงส์ 25.0 23.4 69.4
สะเดา 24.4 22.6 37.7
ปัตตานี 24.9 23.2 112.4
นราธิวาส 29.0 22.9 147.2
ยะลา 25.4 21.5 87.2
ระนอง 27.8 22.9 0.0
ตะกั่วป่า 29.0 23.5 0.1
ภูเก็ต 28.6 24.0 6.2
ท่าอากาศยานภูเก็ต 29.0 23.4 1.1
ท่าอากาศยานกระบี่ 27.9 - 1.2
เกาะลันตา 27.0 23.8 0.6
ตรัง 25.8 23.8 9.5
สตูล 25.8 23.0 13.7
**ปริมาณฝน 24 ชม. 07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้