ส่วนพยากรณ์อากาศ

นายโชคชัย ชุมนุ้ย
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ

นายโชคชัย ชุมนุ้ย
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายชานุพงษ์ พจนไกร
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

casinometropolslot.com casinomaxislot.com rexbahisslot.com jetbahisslot.com discountcasinoslot.com