ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน กรกฎาคม ปี2562

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60.001.2037.400.000.000.000.003.000.000.000.000.000.000.000.600.000.000.000.000.00
70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
88.805.906.400.000.0011.400.0026.500.0020.0037.800.000.000.000.0010.800.00
91.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1032.205.005.400.000.0010.200.002.000.003.5010.5010.0024.003.500.000.0012.000.0010.9025.00
114.800.200.000.000.000.000.0010.000.000.000.002.200.200.000.000.000.000.000.0015.50
120.001.4022.8019.507.300.000.001.305.200.000.000.0013.0054.808.000.000.000.0010.000.00
137.601.600.000.000.000.000.009.100.000.0010.000.000.000.004.000.002.300.0020.300.00
1422.402.001.402.000.000.000.004.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015.50
150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
160.2023.800.600.000.000.006.600.0022.000.005.600.000.000.200.000.000.000.000.00
170.301.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.000.000.000.000.00