ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน มกราคม ปี2565

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
124.2042.6035.4011.8018.001.800.006.000.007.0017.0052.8027.2010.5020.0028.9030.6025.00
229.2039.6051.407.6016.3069.0052.003.2045.8012.0080.0032.0067.1086.8030.4047.5037.3030.4035.00
313.003.6018.600.805.7010.500.000.0013.803.0014.501.8018.4015.5013.500.007.00
417.100.401.800.004.202.500.000.0017.000.004.300.000.000.0053.202.0029.400.0041.209.00
50.300.202.000.0023.404.000.000.004.5089.500.001.9021.4020.0031.600.004.200.00
67.500.000.000.000.000.000.000.000.000.001.700.000.000.000.000.000.000.007.900.00
70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
80.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0026.200.000.000.000.000.00
90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
150.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ

  • หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้
  • - หมายถึง ไม่ได้รับรายงาน