ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน มีนาคม ปี2566

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
120.2012.6015.401.9014.0013.005.0012.3024.005.0013.005.7016.400.004.308.2014.2011.50
21.000.000.000.000.005.000.000.000.001.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.500.000.000.000.00
50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.00
80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
90.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
190.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
230.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ

  • หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้
  • - หมายถึง ไม่ได้รับรายงาน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com