ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน กันยายน ปี2562

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
12.004.2014.407.500.000.000.000.000.000.000.200.001.600.000.000.0010.300.00
20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
50.004.800.000.000.000.000.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70.0012.8023.400.000.000.000.000.0025.302.8035.000.000.000.0023.200.000.000.000.0025.00
80.007.406.400.300.000.000.0011.600.0032.003.000.000.005.4013.400.000.000.000.000.00
97.000.000.000.0010.800.000.000.4027.300.000.000.000.000.000.000.0030.500.000.000.00
1034.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.800.000.000.000.0014.50
110.001.402.401.600.000.000.0015.600.000.000.000.000.000.009.400.0021.000.000.000.00
120.000.6030.601.500.0012.000.000.2014.208.600.000.0019.000.000.0020.8027.000.000.000.00
130.000.000.000.000.000.000.0011.600.000.800.000.0021.000.000.000.000.000.000.000.00
141.5014.207.600.000.000.001.700.002.000.000.0015.000.0011.200.000.000.000.000.00