ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน มกราคม ปี2563

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20.400.000.000.000.000.000.000.000.001.800.200.000.000.000.000.000.00
30.000.000.200.000.000.000.000.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.000.00
50.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.200.400.000.000.000.000.000.000.00
60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70.000.000.000.000.000.000.000.002.103.600.000.000.0022.000.000.000.000.000.00
80.000.200.000.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
170.000.200.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
180.000.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
190.600.000.000.000.000.000.000.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
200.400.000.000.000.000.000.000.001.300.000.000.000.005.000.006.000.000.00
210.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ

  • หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้
  • - หมายถึง ไม่ได้รับรายงาน