ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี2567

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
90.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
110.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
145.807.804.200.000.0033.000.000.000.002.000.000.000.007.400.400.000.000.00
151.800.602.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
190.000.000.000.000.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009.000.000.000.000.00
220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

หมายเหตุ

  • หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดจำนวนไม่ได้
  • - หมายถึง ไม่ได้รับรายงาน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้