ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน ตุลาคม ปี2562

วันที่อ.เมืองสนามบินหาดใหญ่เกษตรคอหงส์สทอ.สะเดาอ.ระโนดอ.หาดใหญ่อ.สะเดาอ.เทพาอ.รัตภูมิอ.จะนะอ.สทิงพระอ.นาทวีอ.สะบ้าย้อยอ.นาหม่อมสถานีเรดาร์สทิงพระอ.กระแสสินธุ์อ.ควนเนียงอ.คลองหอยโข่งอ.สิงหนครอ.บางกล่ำ
10.0044.200.000.000.0040.200.000.000.006.000.000.0025.000.000.000.000.000.000.008.00
20.005.6073.200.800.000.000.000.0032.608.000.000.8023.0031.800.000.000.000.000.000.00
313.800.006.600.000.000.0011.200.000.000.000.008.400.000.000.000.000.000.000.00
41.100.206.800.000.000.000.0010.200.007.800.000.009.0037.500.000.0018.300.000.000.00
50.001.2016.000.000.000.000.000.008.405.500.000.000.007.200.000.000.000.000.000.00
60.0024.6014.003.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
853.7011.0019.0012.700.000.000.0022.200.000.000.000.000.0039.1011.800.009.800.000.007.50
90.000.8012.0026.500.000.000.400.000.000.009.4053.602.800.000.000.000.000.000.00
100.0043.8025.4040.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
110.0022.600.400.000.000.000.000.9010.400.000.000.000.000.002.000.000.000.000.000.00
120.001.603.4013.300.000.000.0036.000.0022.400.000.000.600.000.000.002.300.000.000.00
130.3025.000.003.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.400.000.000.000.000.00
1411.207.004.200.000.000.000.000.002.400.000.400.000.002.000.000.000.000.000.00
150.107.200.8010.800.000.000.0013.200.000.600.000.2014.200.006.2030.000.000.000.600.00
1628.5020.80128.6013.100.0044.000.0034.4020.7050.0055.0040.0029.0095.8015.3020.0060.0016.2020.8023.00
1714.8012.6027.2011.9046.004.202.2033.807.0020.008.2016.4013.4040.0036.509.5020.5016.70
1831.007.6027.208.400.0042.004.106.4035.8049.8012.502.604.4012.9025.000.0020.300.0020.9030.00
1915.300.000.800.0039.203.7024.204.005.9020.70
2015.304.805.200.0034.0028.0019.8016.405.5053.004.7069.0048.0031.302.0020.709.50
2112.303.6011.4024.000.006.0065.0018.6033.0020.0010.603.000.0041.6015.000.0054.900.00
221.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.800.000.000.000.000.00