ปริมาณฝนตก(มิลลิเมตร) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2567 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ปริมาณฝนตก 66.8 - - - - - - - - - - -
จำนวนวันฝนตก 12 - - - - - - - - - - -
ปริมาณฝนสูงสุดใน 1 วัน 20.7 - - - - - - - - - - -
ฝนรวมทั้งปี = 66.8 มม. ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน = 20.7 มม. จำนวนวันฝนตกทั้งปี = 12 วัน
อุณหภูมิเฉลี่ย(ซํ) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2567 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย 28.4 - - - - - - - - - - -
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี = 28.4 ซํ
อุณหภูมิสูงสุด(ซํ) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2567 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุด 31.0 - - - - - - - - - - -
อุณหภูมิสูงสุดของเดือน 32.0 - - - - - - - - - - -
อุณหภูมิสูงที่สุดของปี = 32.0 ซํ
อุณหภูมิต่ำสุด(ซํ) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2567 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด 25.8 - - - - - - - - - - -
อุณหภูมิต่ำสุดของเดือน 23.2 - - - - - - - - - - -
อุณหภูมิต่ำที่สุดของปี = 23.2 ซํ
ความชื้นสัมพัทธ์(%) อ.เมือง จ.สงขลา ปี พ.ศ. 2567 ที่ตั้งสถานี ละติจูด 7ํ 12" น. ลองติจูด 100ํ 36" อ.
 
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ความชื้นเฉลี่ย 82.50 - - - - - - - - - - -
ความชื้นเฉลี่ยสูงสุด 91.00 - - - - - - - - - - -
ความชื้นเฉลี่ยต่ำสุด 72.00 - - - - - - - - - - -
ความชื้นเฉลี่ยต่อวัน = 82.50% ความชื้นเฉลี่ยต่ำสุดต่อวัน = 72.00% ความชื้นเฉลี่ยสูงสุดต่อวัน = 91.00%
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้