ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอสะเดา
นาทวี และสะบ้าย้อย
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 01.00
 น. วันพรุ่งนี้
 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง   บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักบางแห่ง
 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โทราจี”
(Toraji) ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านภาคใต้ลงสู่ทะเล
อันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 20-21 พ.ย. 61 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหล
หลาก สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

 รายละเอียดตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 7 (133/2561)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก   มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

ท้องฟ้าแจ่มใส

ท้องฟ้าโปร่ง

เมฆบางส่วน

เมฆเป็นส่วนมาก

เมฆมาก

ฝนบางพื้นที่

ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ

ฝนฟ้าคะนองกระจาย

ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป

คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คลื่นสูง 1-2 เมตร

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อากาศเย็น

อากาศหนาว

อากาศหนาวจัด

อากาศร้อน

อากาศร้อนจัด

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.