นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ศอ.


เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 37 คน พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ตามลำดับ


ภาพ / ข่าว: นักศึกษาฝึกงาน1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้