นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Print


เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 37 คน พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ตามลำดับ


ภาพ / ข่าว: นักศึกษาฝึกงาน1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.JPG