นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา เข้าศึกษาดูงาน ศอ.เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00น. นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา จำนวน 34 คน พร้อมคณะครู ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติชำนาญการ ตามลำดับ


ภาพ: นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว: พัชรี


IMG_9696.jpg
IMG_9727.jpg
IMG_9731.jpg
IMG_9748.jpg
IMG_9798.jpg
IMG_9804.jpg
IMG_9869.jpg
IMG_9896.jpg
IMG_0002.jpg
IMG_0018.jpg
IMG_0055.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้