นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา เข้าศึกษาดูงาน ศอ. Printเมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00น. นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา จำนวน 34 คน พร้อมคณะครู ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติชำนาญการ ตามลำดับ


ภาพ: นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว: พัชรี


IMG_9696.jpgIMG_9727.jpgIMG_9731.jpgIMG_9748.jpgIMG_9798.jpgIMG_9804.jpgIMG_9869.jpgIMG_9896.jpgIMG_0002.jpgIMG_0018.jpgIMG_0055.jpg