ศอ. เข้าร่วมงานกีฬาสีกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2562


ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ ศอ. จำนวน 14 คน
เข้าร่วมงานกีฬาสีกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2562 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา


ภาพ: พัชรี+สรศักดิ์ / ข่าว: พัชรี


IMG_6040.jpg
IMG_6301.jpg
IMG_6588.jpg
IMG_6605.jpg
IMG_6623.jpg
IMG_6658.jpg
IMG_6769.jpg
IMG_6901.jpg
IMG_7056.jpg
IMG_7167.jpg
IMG_7188.jpg
IMG_7198.jpg
IMG_7263.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้