ศอ. เข้าร่วมงานกีฬาสีกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2562 Print


ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ ศอ. จำนวน 14 คน
เข้าร่วมงานกีฬาสีกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี 2562 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา


ภาพ: พัชรี+สรศักดิ์ / ข่าว: พัชรี


IMG_6040.jpgIMG_6301.jpgIMG_6588.jpgIMG_6605.jpgIMG_6623.jpgIMG_6658.jpgIMG_6769.jpgIMG_6901.jpgIMG_7056.jpgIMG_7167.jpgIMG_7188.jpgIMG_7198.jpgIMG_7263.jpg