นักเรียนโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00น. นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 30 คน พร้อมคณะครู ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ศอ.) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศ จากนางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นางสาวศตพร ยวงมณีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ : พัชรี / ข่าว : ชานุพงษ์


20191213_085724.jpg
20191213_090102.jpg
20191213_090626.jpg
20191213_090824.jpg
20191213_090940.jpg
20191213_091141.jpg
20191213_091424.jpg
20191213_091731.jpg
20191213_093519.jpg
20191213_095938.jpg
20191213_100747.jpg
20191213_101254.jpg
20191213_101655.jpg
20191213_102137.jpg
20191213_102959.jpg
20191213_110206.jpg
20191213_113909.jpg
20191213_113920.jpg
20191213_114700.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้