ศอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวัน พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ซี อี โอ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศุนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2562
โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้นำเสนอข้อมูล
สภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝนในปี 2562 และคาดหมายสภาพอากาศให้แก่ที่ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ให้ความสนใจ และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา
สำหรับการวางแผนจัดการน้ำต่อไป


ภาพ/ข่าว : ชวนพิศฯ


DSCF7856.jpg
DSCF7958.jpg
DSCF7963.jpg
DSCF7999.jpg
DSCF8007.jpg
DSCF8028.jpg
S__3670046.jpg
S__3670051.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้