ศอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2562 Print

เมื่อวัน พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ซี อี โอ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศุนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2562
โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้นำเสนอข้อมูล
สภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝนในปี 2562 และคาดหมายสภาพอากาศให้แก่ที่ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ให้ความสนใจ และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา
สำหรับการวางแผนจัดการน้ำต่อไป


ภาพ/ข่าว : ชวนพิศฯ


DSCF7856.jpgDSCF7958.jpgDSCF7963.jpgDSCF7999.jpgDSCF8007.jpgDSCF8028.jpgS__3670046.jpgS__3670051.jpg