ศอ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา14.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12,กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,สำนักชลประทานที่ 16,สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8,ทัพเรือภาคที่ 2,ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และมูลนิธิ SCCCRN ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ภาพ : พัชรี / ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg
IMG_3222.jpg
IMG_3229.jpg
IMG_3275.jpg
IMG_3282.jpg
IMG_3301.jpg
IMG_3303.jpg
IMG_3314.jpg
IMG_3321.jpg
IMG_3323.jpg
IMG_3326.jpg
IMG_3332.jpg
IMG_3338.jpg
z.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้