ศอ.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 Print

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา14.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12,กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา,สำนักชลประทานที่ 16,สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8,ทัพเรือภาคที่ 2,ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และมูลนิธิ SCCCRN ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ภาพ : พัชรี / ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpgIMG_3222.jpgIMG_3229.jpgIMG_3275.jpgIMG_3282.jpgIMG_3301.jpgIMG_3303.jpgIMG_3314.jpgIMG_3321.jpgIMG_3323.jpgIMG_3326.jpgIMG_3332.jpgIMG_3338.jpgz.jpg