ศอ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายวีระชัย อุปลา
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายปวริศวร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
และนายโชคชัย ขุนสะดับ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด ในการนี้มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีเจ้าภาพคือกระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ภาพ/ข่าว : ชวนพิศ


37710.jpg
IMG_2689-1.jpg
IMG_2692.jpg
IMG_2701.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้