ศอ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Print

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายวีระชัย อุปลา
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายปวริศวร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
และนายโชคชัย ขุนสะดับ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด ในการนี้มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานกิจกรรมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีเจ้าภาพคือกระทรวงยุติธรรมและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ภาพ/ข่าว : ชวนพิศ


37710.jpgIMG_2689-1.jpgIMG_2692.jpgIMG_2701.jpg