ศอ.ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผอ.ศอ. พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.ร่วมกิจกรรม วันข้าราชการพลเรือน ภายใต้หัวข้อ" ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย” เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทยเพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา ณ บริเวณชายหาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ร่วมกันทำความสะอาดชายหาด สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมแข่งขันกีฬาข้าราชการจิตสาธารณะวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ บูรณาการร่วมกันของทุกกระทรวงในจังหวัดสงขลา 
IMG_5755_resize
IMG_5824_resize
IMG_5826_resize
IMG_5859_resize
IMG_5864_resize
IMG_5881_resize
IMG_6212_resize
IMG_6273_resize
IMG_6278_resize
IMG_6310_resize
IMG_6335_resize
IMG_6341_resize
IMG_6354_resize
25_resize
26_resize
27_resize
28_resize
29_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้