ศอ.ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน Print

วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผอ.ศอ. พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.ร่วมกิจกรรม วันข้าราชการพลเรือน ภายใต้หัวข้อ" ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย” เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทยเพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่นและศรัทธา ณ บริเวณชายหาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ร่วมกันทำความสะอาดชายหาด สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมแข่งขันกีฬาข้าราชการจิตสาธารณะวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ บูรณาการร่วมกันของทุกกระทรวงในจังหวัดสงขลา 
IMG_5755_resizeIMG_5824_resizeIMG_5826_resizeIMG_5859_resizeIMG_5864_resizeIMG_5881_resizeIMG_6212_resizeIMG_6273_resizeIMG_6278_resizeIMG_6310_resizeIMG_6335_resizeIMG_6341_resizeIMG_6354_resize25_resize26_resize27_resize28_resize29_resize