ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย “วิทยาศาสตร์รากฐานแห่งชีวิต ประดิษฐ์นวัตกรรมแห่งอนาคต”

IMG_5871_resize
IMG_5901_resize
IMG_5918_resize
IMG_5939_resize
IMG_5941_resize
IMG_5975_resize
IMG_6017_resize
IMG_6057_resize
IMG_6125_resize
IMG_6131_resize
IMG_6162_resize
IMG_6201_resize
IMG_6215_resize
IMG_6463_resize