ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 Print

เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย “วิทยาศาสตร์รากฐานแห่งชีวิต ประดิษฐ์นวัตกรรมแห่งอนาคต”

IMG_5871_resizeIMG_5901_resizeIMG_5918_resizeIMG_5939_resizeIMG_5941_resizeIMG_5975_resizeIMG_6017_resizeIMG_6057_resizeIMG_6125_resizeIMG_6131_resizeIMG_6162_resizeIMG_6201_resizeIMG_6215_resizeIMG_6463_resize