ศอ.ร่วมงานเสวนายามเช้าครั้งที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00-08.00น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.และข้าราชการ ศอ. ร่วมงานเสวนายามเช้า ครั้งที่ 5 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา  
DSC_1433
DSC_1429
DSC_1432
DSC_1434
DSC_1435
DSC_1437
DSC_1442
DSC_1445
DSC_1446
DSC_1451