ศอ.ร่วมงานเสวนายามเช้าครั้งที่ 5 Print

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00-08.00น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.และข้าราชการ ศอ. ร่วมงานเสวนายามเช้า ครั้งที่ 5 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลา  
DSC_1433DSC_1429DSC_1432DSC_1434DSC_1435DSC_1437DSC_1442DSC_1445DSC_1446DSC_1451