ศอ. เข้าร่วมงาน “ วันเกษตร ตำบลแดนสงวน ” ณ ลานชุมชนหูนบ-มาบหัวทึง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566

ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการศอ.
เข้าร่วมงานวันเกษตร แดนสงวนซึ่ง ทางอบต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ได้จัดขึ้น
ในการนี้ทาง ศอ.ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการภายในงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านพยากรณ์อากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ลานชุมชนหูนบ-มาบหัวทึง หมู่ที่ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้