ศอ. เข้าร่วมงาน “ วันเกษตร ตำบลแดนสงวน ” ณ ลานชุมชนหูนบ-มาบหัวทึง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา Print

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566

ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการศอ.
เข้าร่วมงานวันเกษตร แดนสงวนซึ่ง ทางอบต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ได้จัดขึ้น
ในการนี้ทาง ศอ.ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการภายในงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านพยากรณ์อากาศและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ลานชุมชนหูนบ-มาบหัวทึง หมู่ที่ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg