ศอ.จัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านตะโหมด ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ
จัดโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบ้านตะโหมด ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรทำนาตะโหมด
ต.เขาหัวช้าง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ในการนี้ ทางศอ. ได้บรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และการเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
มีความรู้ ความเข้าใจ และนำข้อมูลฯ ไปใช้ประกอบวางแผนการทำนาและกิจการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้