ศอ.ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 256 เวลา 09.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าพบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานร่วมกัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงฯในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ
ณ ห้องสถิติ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง เป็นเจ้าภาพในการจัดกาแฟยามเช้าครั้งนี้


4.jpg
11.jpg
17.jpg
903789.jpg
903771.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้