ศอ. ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการทำนาข้าวเครือข่ายภาคประชาชน “กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด”


วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. มอบหมายให้ นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผส.สพ.
และนายณัทพล ไชยทอง ผส.ตต.เข้าร่วมประชุมหารือ ครั้งที่ 1 กับตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรทำนาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโดยมีคณะอาจารย์จากสถาบันปฏิบัติการชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมหารือด้วย เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการทำนาข้าว
เครือข่ายภาคประชาชน "กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมดและกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย" ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา มีความรู้
ความเข้าใจ และนำไปใช้ประกอบการวางแผนการทำนาและกิจการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป


179386.jpg
179380.jpg
179362.jpg
179385.jpg
179391.jpg
179359.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้