อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-12.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จำนวนนักศึกษา 8 คนพร้อมอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
และเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ในเวลา 13.00 น. ณ สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ


3.jpg
6.jpg
8.jpg
18.jpg
19.jpg
25.jpg
26.jpg
29.jpg
38.jpg
40.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้