นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 11 คน พร้อมอาจารย์ 1 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงาน โดยมี นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ.เมือง จ.สงขลา


5.jpg
8.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
16.jpg
17.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet