นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ.สงขลา
จำนวน 100 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น
การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นางสาวอภิสรา ไชยทอง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


4.jpg
6.jpg
7.jpg
15.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
13jpg.jpg
14.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้