ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบสื่อสาร GPRS.pdfประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลาวันสวรรคตรัชกาลที่ ๕.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง.pdfจ้างเปลี่ยนยางล้อรถตู้ ๘๕๑๙ สข.pdfจ้างเปลี่ยนยางล้อรถกระบะ ๖๐๑๑ สข.pdfจ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถตู้ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๓.pdf