ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า.pdfเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า.pdfราคากลางจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า.pdfกำหนดรายละเอียดตัดหญ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ.pdfกำหนดรายละเอียดทำความสะอาดและตัดหญ้าศูนย์อุตุฯท่าอากาศยานหาดใหญ่.pdfกำหนดรายละเอียดทำความสะอาดและตัดหญ้าสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว.pdfกำหนดรายละเอียดทำความสะอาดและตัดหญ้าสถานีเรดาร์สทิงพระ.pdfกำหนดรายละเอียดทำความสะอาดศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ.pdf