ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdfเอกสารประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdfราคากลางพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdfกำหนดรายละเอียดพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf