ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย)

จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย


จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf