ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า)

จ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า


จ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า.pdf