สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562


สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561 - สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 - Copyสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ,เดือนเมษายน 2562 - Copyสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒.pdfสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ .pdfสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒.pdfสรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ .pdf