ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน