ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กำหนดรายละเอียดพนักงานรักษาความปลอดภัยราคากลางจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย