ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อกำหนดรายละเอียดรถยนต์ราคากลางรถยนต์